Tuesday, August 14, 2012

“Хүний хөгжил” сангаас 583.8 тэрбум төгрөг тараажээ.

0 сэтгэгдэл

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан судалгаагаар “Хүний хөгжил” сангаас энэ оны эхний долоон сард давхардсан тоогоор 2.8 сая иргэнд 373.8 тэрбум төгрөг олгожээ.
Мөн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүрт олгох нэг сая төгрөгийн хишиг хувиас энэ оны эхний долоон сард 210 тэрбум төгрөгийг 309.9 мянган хүнд олгосон байна.